ดอยอ่างขางสุดยอดความสวยงามจากไม้นานาพันธุ์

ดอยอ่างขางตั้งอยู่ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อคำว่าอ่างขางมาจาภาเหนือที่แปลว่าสี่เหลี่ยม ตามรูปแบบลักษณะของตัวดอย โดยแต่เดิมส่วนกลางของดอยอ่างขางเป็นเขาสูงเช่นเดียวกับบริเวณโดยรอบ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเจอฝนที่ตกลงมาชะล้างก็ค่อย ๆ ละลายไป จนกลายเป็นโพรงแล้วก็ยุบตัวลงจนกลายเป็นแอ่งและกลายเป็นพื้นราบไปในที่สุด มีหมู่บ้านชาวเขาที่ทางสถานีโครงการได้ให้การส่งเสริมและทำการพัฒนาอาชีพจนสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งอากาศเย็นที่มีอุณหภูมิกำลังพอเหมาะที่ 17 องศาโดยประมาณไปตลอดทั้งปีอีกด้วย

สถานที่ท่องเที่ยววอย่างสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ที่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร แล้วได้ผ่านดอยอ่างขางแล้วเห็นว่าชาวเขามีการปลูกฝิ่นเยอะมาก แต่ก็ยังคงยากจน ทั้งยังเป็นการทำลายทรัพยากรป่าไม้จากการทำฝิ่น จึงได้มีการริเริ่มโครงการที่จะส่งเสริมให้ชาวเข้ากลับมาปลูกท้อพื้นเมืองและทรงสร้างสถานีทดลองการปลูกผลไม่เมืองหนาว ที่จะสามารถสร้างรายได้ที่ดีกว่าแก่ชาวเขา และมีการทดลองปลูกพืชเมืองหนาวอีกมากมาย ทำให้เกิดเป็นพืชและผลไม้เศรษฐกิจมากมายที่นี่ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวเขาโดยไม่พึ่งพาฝิ่นตั้งแต่นั้นมา สามารถเข้าเยี่ยมชมความงามของพืชพันธุ์และไม่ดอกเมืองหนาวที่สวยงามได้ตลอดเวลา แล้วไปต่อที่สวนแปดสิบ ที่จะเป็นสวนกลางแจ้งที่อยู่ด้านในสถานีตรงข้ามบริเวณสโมสร โดยจะมีการจัดตกแต่งสวนสไตล์อังกฤษ ด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม่ประดับเมืองหนาวที่หาดูยากนานาชนิด สวนดอยคำเป็นสวนที่รวบรวมเอาพันธุ์ของไม้ดอกในตระกูลโรโดเดนดรอน หรือกุหลาบพันธุ์ปลี ที่เป็นพันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศเท่านั้น แบะจะมีการรวบรมเอาดอกไม้ที่นำเข้าแต่สามารถที่จะปลูกได้ในสถานที่แห่งนี้ มาจัดให้ชมกันได้อย่างเพลิดเพลิน เมื่อชมความสวยงามแล้วก็ไปต่อที่สวนหอม ที่จะมีการรวบรวมเอาไม่หอมทุกชนิดทุกสายพันธุ์ของไทยและต่างชาติมารวมไว้ด้วยกันเพื่อเป็นการศึกษาและเพิ่มโอกาสของการขยายพันธ์ในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีสวนบอนไซที่ถูกจัดแสดงไว้อย่างหลากหลาย และมีมีบอนไซที่อายุมากที่สุดในโลก และยังมีการจัดแสดงพืชภูเขาเขตร้อนที่อยู่ในโดมทรง 6 เหลี่ยม ที่มีทั้งกล้วยไม้ที่จิ๋วที่สุดที่จะออกดอกเฉพาะในเดือน