ดอยหัวแม่คำความงามที่มาพร้อมกับลมหนาว

ดอยหัวแม่คำที่มีทุ่งดอกบัวตองเลื่องชื่อ เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ลีซอและอาข่า และสามารถที่จะชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก โดยเฉพาะในช่วงราวเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม ดอกบัวตองกำลังจะบานสะพรั่งไปทั้งหุบเขาที่แซมอยู่ตามหมู่บ้านชาวเข้าที่ทำให้ดูสวยงามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อยืนอยู่บนจุดชมวิวมองลงมาก็สามารถเห็นดอกบัวตองเต็มทุ่ง พร้อมเข้ามาถ่ายรูปไปกับธรรมชาติที่สวยงามกันได้อย่างเต็มที่ บนหมู่บ้านชาวเขายังมีดินแดนที่ติดกับพม่า จึงมีความหลากหลายของวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเรียนรู้วิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกันได้

ความสวยงามที่มาพร้อมลมหนาวน่าจะเป็นคำจำกัดความที่ดีของดอยหัวคำ ที่มีทุ่งดอกบัวตองที่สวยงามอย่างมาก เมื่อถึงหน้าฤดูหนาวก็จะได้เห็นดอกบัวตองที่มีความสวยงามบานสะพรั่งไปเต็มท่องทุ่ง ซึ่งถือว่าเป็นจุดโดดเด่นอย่างมากของดอยหัวแม่คำ ที่จังหวัดเชียงราย ด้วยความที่เป็นจังหวัดเหนือสุดของประเทศ จึงมีบรรยากาศที่ดีแลอากาศที่บริสุทธิ์ โดยเข้ามาชมทุ่งดอกบัวตองที่ที่มีดอกไม้สีเหลืองอร่ามที่มอบความงดงามให้กับหุบเขา นอกจากนี้ยังสามารถเข้าชมจุดพระอาทิตย์ขึ้นได้เป็นอย่างดี แล้วแวะเข้าชมหมู่บ้านหัวแม่คำ ที่เป็นเสน่ห์ของดอยแม่คำที่ขึ้นสลับแทรกอยู่ในทุ่งดอกบัวตอง สามารถเข้าไปเดินชมวิถีชีวิตที่มีทั้งชาวบ้านม้ง ลีซอและอาข่า ที่มีความเป็นอยู่ที่สอดคล้องกัน พร้อมวัฒนธรรมชนเผ่าที่ยังคงอยู่ เมื่อเข้าเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ชาวเหขาจะพากันแต่งชุดประจำเผ่าที่สวยงาม สามารถสร้างตื่นตื่นใจแก่ผู้ที่เข้าชมได้เป็นอย่างดี จากนั้นขันรถเรื่อย ๆ มาสู่วนอุทยานแห่งชาติดอยหัวแม่คำ ที่ตั้งอยู่สูงประมาณ 1,300 เมตร อยู่ห่างออกมาจากหมู่บ้านเพียง 2 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดและสวยงามเป็นอย่างมาก เข้ามาชมจุดวิวทิวทัศน์ภูเขาที่สลับซับซ้อนเรียงรายกัน จนเกิดความสวยงามที่ไม่สามารถสร้างขึ้นได้ แต่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

สถานที่ท่องเที่ยงทั้งหมดสามารถที่จะเดินทางไปด้วยรถยนต์ส่วนตัว ที่สามารถข้าถึงสถานที่ที่สวยงามได้อย่างสะดวก พร้อมเข้าชมศูนย์ส่งเสริมเกษตรสูงหัวแม่คำ ที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาปลูกผลไม้เมืองหนาว และมีการถ่ายทอดเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกผลไม้เมืองหนาวให้กับเกษตรกรในพื้นที่และใกล้เคียง จบท้ายทริปของวันด้วยการแวะเข้าไปเล่นน้ำใสหรือชมความสวยงามที่น้ำตกหัวแม่คำใหญ่ ที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านหัวแม่คำไปเล็กน้อยเท่านั้น โดยรถอาจจะเข้าไม่ถึงและต้องเดินเท้าต่อไปอีกเพียง 200 เมตร ก็จะได้สัมผัสสายน้ำใสที่ไหลลดหลั่นลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ 20 เมตรเลยทีเดียว

บทความน่าสนใจ