ความงามตามธรรมชาติที่ไร้ซึ่งคำจำกัดความที่ดอยแม่หลวง

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอแม่สรวย อำเภอพานอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปางและจังหวัดพะเยา เป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้รับการยะฐานะขึ้นเป็นวนอุทยานน้ำตกผาเกล็ดนาค วนอุทยานน้ำตกปูแกง และวนอุทยานน้ำตกวังแก้ว มีเขตพื้นที่ติดต่อกันเป็นผืนเดียวตามธรรมชาติ มีจุดเด่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามโดยรวมเป็นอย่างมากของทางภาคเหนือ ประกอบไปด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าดิบและป่าเต็งรัง พร้อมไปพืชพันธุ์ที่หาดูยากอย่าง เสลา อินทนิน ตะเคียนหิน เป็นต้น และมีสัตว์ป่ามากมาย เรียกได้ว่าเป็นป่าที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์เป้นอย่างมาก

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญคือ ดอยหนอกอยู่ในเทือกเขาดอยหลวง ที่จะมีลักษณะนูนขึ้นมาเป็นรูปวงรีคล้ายโหนกของวัว เป็นภูเขาที่มีหน้าผาสูงชันอย่างมาก สามารถมองเห็นได้จากเบื้องล่างทางทิศตะวันออกของกว๊านพะเยา ทิศเหนือเป็นจังหวังเชียงราย ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 10 ชั่วโมง เพื่อไปชมโบราณสถานที่ครูบาศรีวิชัยเป็นผู้สร้างไว้ก่อนที่ท่านจะมรณภาพไป และชมพันธุ์ไม้ที่สวยงามและหาดูยาก พร้อมด้วยม่านหมอกที่เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจ ซึ่งการที่จะเข้ามาจุดนี้ต้องมีการติดต่อเจ้าหน้าที่ในการพามาทุกครั้ง แล้วมาต่อที่ถ้ำนางพญาปางดินไฟ เป็นถ้ำที่อยู่ทางบริเวณของน้ำตกวังแก้ว ซึ่งบริเวณแถวนี้ถ้ำจะไม่ค่อยมีความลึกมากหนัก เหมาะแก่การเข้าไปเยี่ยมชมดูความสวยงาม มีหินงอกหอนย้อยที่เกิดจาธรรมชาติของหินปูนในบริเวณผนังถ้ำที่ดูน่าตื่นตาตื่นใจ และมาชมความสวยงามขอน้ำตกจำปาทอง มีลักษณะเป็นน้ำตกที่มีความสูงชัน มีน้ำที่ใสสะอาด และมีน้ำที่ตกลงมาเป็นสายคล้ายงาช้างบ้าง หัวช้างบ้างตามจินตนาการของแต่ละคน จากนั้นมาที่น้ำตกปูแกง เป็นน้ำตกที่เกิดมาจากการทับถมของหินปูนที่ปนมากับน้ำ ทำให้เกิดเป็นหินงอกหินย้อยและตัวถ้ำที่มากมายในบริเวณน้ำตก ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามอย่างมากแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านปูแกงเลยทีเดียว

น้ำตกผาเกล็ดนาคเป็นน้ำตกในป่าดิบแล้งที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและมีความสมบูรณ์เป็นอย่างมาก สามารถที่จะเดินเท้าเพื่อชมความงามได้จากบ้านต๋อมไปประมาณ 4 กิโลเมตร ที่ตังน้ำตกจะเกิดจากโขดหินต่าง ๆ ที่เกิดซ้อนกันขึ้นมา เมื่อน้ำตกลงมากระทบก็จะเกิดความสวยงาม และรูปลักษณะที่คล้ายกับเกล็ดของนาค ยิ่งเมื่อถูกแสงแดดก็จะยิ่งสะท้อนผืนน้ำออกมาได้อย่างมีสีสัน และยิ่งมีความเหมือนเกล็ดนาคมากยิ่งขึ้นอีกด้วย