เขาค้อความงามที่น่าค้นหาของเพชรบูรณ์

เขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ จนไดรับการยกย่องว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังมีความงดงามทางธรรมชาติและอากาศที่ดี สามารถที่จะมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี มีทะเลหมอกที่สวยงาม และยังมีที่เที่ยวอีกมากมายที่รอให้นักท่องเที่ยว ได้พากันไปสัมผัสลมหนาว และความงามของเมืองอีกมากมายที่รออยู่ โดยจุดแรกที่จะต้องมาคือการเข้าสักการะพระธาตุผาแก้ว หรือวัดพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ที่อยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ที่ยอกจากจะเป็นสถานปฏิบัติธรรมแล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกด้วย

วัดพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้วตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และป่าเขาที่สวยงามราวกับยืนอยู่บนสวรรค์ ตั้งอยู่ท่ามกลางการโอบล้อมของขุนเขาใหญ่ที่ซ้อนกันเป็นทิวเขาที่สลับซับซ้อน โดยที่บริเวณยอดเขามีถ้ำอยู่ปลายยอด และมักมีชาวบ้านเห็นแสงเหมือนลูกแก้วลอยอยู่เหนือฟากฟ้าแล้วก็หายไปในถ้ำยอดบนภูเขา และก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาและถือว่าเป็นสถานที่มงคล จึงเป็นที่มาของชื่อผาซ่อนแก้วที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาชมความงามกันอย่างไม่ขาดสาย และพลาดไม่ได้ที่ตำหนักเขาค้อ พระตำหนักนี้สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นอาคารคอนกรีตครึ่งวงกลมที่มีถึง 15 ห้อง ถือว่าเป็นพระตำหนักที่มีรูปแบบที่แปลกตาที่สุดและระหว่างทางเข้ายังมีสวนสวยตลอดระยะเส้นทาง สามารถติดต่อทางเจ้าหน้าที่เพื่อขอเข้าชมได้ตามเวลา มาชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ตกกันที่อุทยานแห่งชาติเขาค้อ ที่มีอากาศเย็นสบายไปตลอดทั้งปี มีสถานที่พักสมองมากมาย โดยยอดเขาสูงที่สวยงามที่มีชื่อก็คือเขาย่าที่เป็นที่ตั้งของพระตำหนักเขาค้อ และยอดเขาค้อที่เป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานของผู้ที่เสียสละ และมีอากาศหนาวจัดพร้อมทั้งวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างมาก และถ้าใครไปเขาค้อก็ต้องไปลองกางเต็นท์นอนเพื่ออยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ภูทับเบิก ที่ถือว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเพชรบูรณ์อีกด้วย

ภูทับเบิกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ที่สามารถชื่นชมทะเลภูเขาและไอหมอก พร้อมไปด้วยอากาศที่บริสุทธิ์ มีอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีและสามารถที่จะมองเห็นวิวทั้งหมดบนเขาที่กว้างไกล และไปสักการะพระธาตุที่เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาติดกับหอสมุดนานาชาติ ที่ยอดเจดีย์จะมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา ที่จัดทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อด้วยวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี