แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว เขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ

ขุนเขาที่มีมนต์ขลังมาอย่างยาวนาน และมีประวัติความเป็นมาอย่างน่าสนใจ เป็นขุนเขาที่ยังความศรัทธาให้เกิดแก่คนทั่วไป กอปรกับประติมากรรมที่งดงามและทรงคุณค่า ทำให้เขาพระวิหารอันโดดเด่นแห่งนี้ เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใครๆก็อยากจะเข้าไปเยี่ยมชม

เขาพระวิหาร  เป็นภูเขาที่ครอบคลุมเขตพื้นที่ใน อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีษะเกษ อำเภอน้ำขุ่นและและอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี   และตั้งอยู่บริเวณแนวชายแดนไทย – กัมพูชา เขาพระวิหารแห่งนี้ มีเนื้อที่ราว 81,250 ไร่

ทว่าในสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของเขาพระวิหารนั้น จะเป็นเนินเขาและพื้นที่ราบสูง สภาพพื้นที่ป่าโดยทั่วไปยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก และภูเขาอันอุดมแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของโบราณสถานที่สำคัญนั่นก็คือปราสาทเขาพระวิหาร

เขาพระวิหารยังเป็นที่ตั้งของภูผาที่สำคัญนั่นก็คือ ผามออีแดง ที่ถือว่าเป็นจุดชมทิวทัศน์อันสวยงาม นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปบริเวณนี้ก็จะเห็นปราสาทเขาพระวิหาร ที่ผามออีแดงได้อย่างสวยงาม

บริเวณด้านหน้าของผามออีแดงนั้น ยังปรากฏภาพสลักนูนต่ำ อายุร่วมพันปี  เป็นภาพของเทพเจ้าจำนวน 3 องค์ด้วยกัน แต่ละองค์มีขนาดเท่ากับคนจริง โดยเชื่อกันว่า ภาพที่ปรากฏนี้ เป็นภาพที่มีการแกะสลักขึ้นมา เนื่องจากเป็นการซ้อมมือ ก่อนที่จะเริ่มทำการแกะสลักภาพจริงที่ปราสาทเขาพระวิหารนั่นเอง

ต่อมาคือ พระธาตุ ซึ่งประดิษฐานอยู่ทางด้านตะวันตกของผามออีแดง   ลักษณะเป็นสถูปหินทราย ปรากฏอยู่ 2 องค์

สิ่งที่ปรากฏในลำดับถัดมา คือ ปราสาทโดนตวล ถูกสร้างขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 15 – 16 ปราสาทแห่งนี้ ตั้งอยู่บริเวณบ้านภูมิซรอล ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์  ซึ่งเป็นปราสาทหินพุทธศิลป์แบบขอม

เขื่อนห้วยขนุน  มีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะสำหรับการเที่ยวชมเป็นอย่างมาก โดยเขื่อนห้วยขุนแห่งนี้ ใช้สำหรับอ่างเก็บน้ำชลประทาน และเป็นที่ตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 25 กิโลเมตร

สำหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางมาเที่ยวชม เขาพระวิหาร ตลอดจนโบราณสถานเช่น ปราสาทเขาพระวิหาร ภูเขาที่สำคัญต่างๆ สามารถเดินทางโดยใช้เส้นทาง จังหวัดศรีสะเกษ – อำเภอกันทรลักษ์ – ที่ทำการอุทยานฯ หรือเส้นทางจังหวัดอุบลราชธานี – อำเภอน้ำยืน –  ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมทุกวัน  ทำการ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. ซึ่งทางอุทยานได้มีการเก็บค่าเข้าชม สำหรับ ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท / ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท

อัตราค่าบริการ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยลด 50 เปอร์เซ็นต์ วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2558 ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 4581 8021, 0 4581 6071, 08 1528 3268