ตะลุยเขาใหญ่ในตอนเช้า ส่องน้ำตกเหวสุวัตแบบแล้งๆในหน้าร้อน