ชวนเที่ยวพระธาตุศรีคูณ นครพนม

ในจังหวัดนครพนมนั้น สถานที่ศาสนสถานที่สำคัญอันเป็นสถานที่ซึ่งสาธุชนให้ความเคารพนับถืออีกทั้งยังถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในทางพระพุทธศาสนา ให้ได้มาศึกษาประวัติความเป็นมาขององค์พระธาตุเจดีย์ และสถาปัตยกรรมต่างๆขององค์พระธาตุซึ่งมีอยู่หลายสถานที่ด้วยกัน หากแต่มีอีกหนึ่งความศรัทธาที่ประชาชนให้ความเคารพนั่นก็คือ “พระธาตุศรีคูณ จังหวัดนครพนม” ซึ่งถือเป็นพระเจดีย์ธาตุประจำคนเกิดวันอังคาร

ประวัติความเป็นมานั้นระบุไว้ว่า  ปี พ.ศ. 2340 ได้มีการค้นพบพระธาตุศรีคูณต่อมาได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุศรีคูณใน ปีพ.ศ.2486-2490  ซึ่งสาธุชนต่างให้ความเคารพศรัทธามาอย่างยาวนาน จวบจนปัจจุบัน  สำหรับองค์เจดีย์พระธาตุศรีคุณแห่งนี้  ประดิษฐานอยู่ภายในวัดพระธาตุศรีคุณ

ภายในวัดธาตุศรีคุณ มีเสนาสนะโดยทั่วไป ซึ่งมีการสร้างอย่างเรียบง่าย ไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถ กุฏิพระ หรืออื่นๆ ล้วนแต่เป็นการก่อสร้างที่ไม่หรูหรา  เพราะความศรัทธานั้นไม่ได้เน้นที่ความหรูหราของวัตถุภายนอกที่ต้องสร้างกันอย่างใหญ่โตมมโหฬาร แต่เน้นไปที่ความเชื่อในผลของการทำดีแล้วได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการให้ทาน การรักษาศีล หรือการเจริญภาวนาที่ชาวพุทธสามารถกระทำได้

สถาปัตยกรรมของพระธาตุศรีคุณนั้น มีรูปแบบส่วนบนของพระธาตุ ที่มีความละม้ายคล้ายคลึงกับพระธาตุพนม  ทว่าก็ยังมีความแตกต่างให้เห็นอยู่นั่นก็คือ ชั้นที่ 1 นั้นจะมีอยู่ 2 ตอนด้วยกัน และมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ถูกประดับประดาไปด้วยลวดลายที่ทำมาจากปูนปั้น

ส่วนชั้นที่ 2 จะมีลักษณะที่สั้นกว่าพระธาตุพนม ภายในพระธาตุเจดีย์ศรีคุณนั้น ได้ทำการบรรจุพระธาตุพระอรหันต์  อันได้แก่ ธาตุของพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร และพระสังกัจจายนะ

ส่วนการกราบสักการะอย่างถูกต้องตามความเชื่อของชาวนครพนม คือ จะต้องมี ธูป 8 ดอกและเทียน 2 เล่ม นอกจากนี้ยังต้องเตรียม พวงมาลัย  ดอกไม้ ผ้าสีชมพู น้ำอบไทย  ข้าวเหนียวปิ้ง ข้าวพอง  มีความเชื่อกันว่า หากใครได้มากราบสักการะพระธาตุศรีคุณแล้ว จะได้รับอานิสงส์มาก เป็นผู้มีศักดิ์ศรีเป็นทวีคูณ สมกับนามของพระธาตุ

แต่ทว่า การจะบูชาพระธาตุให้เกิดอานิสงส์มาก ไม่ใช่เฉพาะแต่การบูชาด้วยดอกไม้ของหอมเสมอไป แต่เป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติ เช่น การให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาถือเป็นการปฏิบัติบูชาที่มีอานิสงส์มาก

สำหรับการเดินทางมายังวัดพระธาตุศรีคุณสำหรับนักท่องเที่ยวนั้น สามารถเดินทางโดยใช้เส้นทาง หลวงหมายเลข 212 ราว  7 กิโลเมตร จากนั้นให้เลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 223 อีกราว 20 กิโลเมตร จะถึงพื้นที่อำเภอนาแก แล้วเลี้ยวซ้ายต่อไปก็จะเห็นพระธาตุศรีคุณอันโดดเด่นเป็นสง่า