ชวนเที่ยว พระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร

หากใครเคยไปเที่ยวจังหวัดสกลนครก็คงทราบดีว่า ที่จังหวัดนี้ มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือสถานที่ซึ่งมีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเพราะมีอยู่เป็นจำนวนมาก หนึ่งในนั้นที่ทุกคนหากเดินทางไปยังสกลนคร จะต้องไปกราบไหว้ขอพร ก็คือ “พระธาตุเชิงชุม”

ความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุเชิงชุมทำให้พุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางไปกราบสักการะอย่างต่อเนื่อง กอปรกับสถาปัตยกรรมที่ดูสวยงามเก่าแก่และแปลกตา ชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมอย่างสม่ำเสมอ เรียกได้ว่า หากใครเดินทางไปสกลนครแล้วต้องไปกราบไหว้พร้อมเที่ยวชมพระธาตุเชิงชุมอย่างแน่นอน

พุทธศิลป์ของการสร้าง “พระธาตุเชิงชุม” ซึ่งตั้งอยู่ถนนเจริญเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นั้น ได้ออกแบบในลักษณะของการก่ออิฐถือปูน มีฐานของพระธาตุเจดีย์ เป็นฐานรูปสี่เหลี่ยม มีความสูงจนถึงยอดเจดีย์ประมาณ 24 เมตร ส่วนบนของพระธาตุเจดีย์เป็นทรงบัวเหลี่ยมสวยงามแปลกตา

ทว่าในส่วนของ ยอดฉัตรพระธาตุนั้น ทำมาจากทองคำบริสุทธิ์ ที่มีน้ำหนักกว่า 247 บาท รอบองค์พระธาตุ มีการสร้างซุ้มประตูทั้งหมด 4 ด้านด้วยกัน เป็นรูปแบบของยอดปราสาท

นอกจากนี้ได้มีการสร้างซุ้มประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออก เพื่อทำการครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์อีกด้วย เรียกได้ว่า เป็นการสร้างศาสนสถานที่ทำให้เกิดพุทธานุสติสำหรับคนที่ไปกราบสักการะ เพราะทำให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะรอยพระพุทธบาท ที่เป็นปริศนาธรรมว่าด้วยการเดินตามรอยเท้าของพระพุทธองค์ ก็คือ ทางสายกลาง ว่าด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา

ประวัติการสร้างพระธาตุเชิงชุมไม่มีที่มาที่ไปอย่างชัดเจน แต่ทว่าพระธาตุเชิงชุมนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์รวมจิตใจ รวมศรัทธาของชาวสกลนครมาอย่างเนิ่นนาน

สำหรับด้านในวิหารของพระธาตุเชิงชุมแห่งนี้ ได้มีการประดิษฐาน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระนามว่า หลวงพ่อองค์แสน กล่าวได้ว่าในทุกวันนี้ โดยเฉพาะวันพระมักจะมีประชาชนเข้าไปกราบสักการะพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสนมากกว่าทุกวัน

นอกจากพระธาตุเชิงชุม หลวงพ่อองค์แสน แล้ว ก็ยังปรากฏบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย หากเที่ยวชมภายในวัดอย่างละเอียดก็จะเห็นว่า ในวัดพระธาตุเชิงชุมนี้ จะมีหอระฆังซึ่งมีความสูงกว่า 3 ชั้น ถูกสร้างขึ้นโดยชาวเวียดนามที่ได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่สกลนคร เขาเหล่านั้นได้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงได้สร้างหอระฆังนี้ไว้ ในปี พ.ศ. 2503

หากใครต้องการมากราบสักการะพระธาตุเชิงชุมในงานประจำปีที่จัดให้มีการนมัสการพระธาตุเชิงชุมก็สามารถเดินทางมาได้  โดยการจัดงานนั้น เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 9 ค่ำ ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ (2) ของทุกปี (กำหนดตามจันทรคติ)

สำหรับคนที่อยู่กรุงเทพ ผมว่าจองเที่ยวบินบินตรงเลยก็ไม่เลวนะครับ จะเป็นแอร์เอเชียหรือนกแอร์ก็ว่ากันไป ถึงแล้วจะได้เก็บแรงไว้เที่ยว หลักๆผมจองตั๋วเครื่องบินนกแอร์ผ่านTraveloka ได้ส่วนลดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว