อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จุดรอยต่อที่สวยงามของสามจังหวัด

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ที่มีพื้นที่ครอบคลุมถึง 3 จังหวัด ทั้งเลย พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ เป็นที่ที่สวยงามและมีความแปลกตา ไปด้วยธรรมชาติและยังเป็นดินแดนของประวัติศาสตร์ที่เป็นยุทธภูมิที่สำคัญอีกด้วย เนื่องมาด้วยความขัดแย้งในหลาย ๆ ด้านจึงทำให้อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เป็นเพียงแห่งเดียวที่ยังคงหลงเหลือประวัติศาสตร์ที่ที่สำคัญของการสู้รบ และยังคงมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ลักษณะภูมิอากาศของที่นี่ก็ก็จะคล้าย ๆ กับภูกระดึง เนื่องจากมีความสูงที่ไล่ระดับกัน ก็จะมีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในฤดูหนาวอุณหภูมิจะต่ำลงประมาณ 4 องศา ซึ่งในฤดูร้อนก็จะเย็นสบายดี
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าเป็นอุทยานแห่งประวัติศาสตร์ ซึ่งมีสภาพธรรมชาติที่สวยงามที่จะแปลกตามากกว่าอุทยานอื่น ๆ โดยที่จะมีจุดสนใจที่แตกต่างอยู่ 2 จุด คือด้านของประวัติศาสตร์และด้านของธรรมชาติ ซึ่งด้านประวัติศาสตร์จะมีเป็นพิพิธภัณฑ์การสู้รบ ที่จะอยู่ใกล้กับทางอุทยาน เป็นสถานที่มนการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสู้รบ มีแผนภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาวุธ และเอกสารที่จะเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ ที่สามารถบรรจุคนได้ถึง 80 คน โรงเรียนการเมืองการทหารที่ปกคลุมไปด้วยป่าทึ้บ ก่อตั้งขึ้นมาเป็นโรงเรียนเพื่อการศึกษาตามแนวทางของคอมมิวนิสต์ ได้เปลี่ยนเป็นสถานที่ให้ความรู้ที่มีความสวยงามของใบเมเปิ้ลแดงที่ร่วงหล่นลงมาในช่วงเดือนมกราคม ด้านธรรมชาติจะมีลานหินแตกที่เป็นแนวร่องลึกเหมือนแผ่นดินแยก ซึ่งบางรอยก็มีขนาดเล็กและบางรอยก็มีขนาดใหญ่ มีการสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดมาจากการโก่งตัวของพื้นผิวโลก ทำให้ก้อนหอนสามารถที่จะแตกออกจากกันได้ และลานหินปุ่ม ที่อยู่ริมหน้าผา ลักษณะจะเป็นลานหินที่มีหินผุดขึ้นมาเป็นปุ่ม ๆ ที่มีขนาดที่ไล่เลี่ยกัน ซึ่งคาดว่าจะเกิดจากการสึกกร่อนไปตามธรรมชาติ ทั้งนี้ยังมีผาชูธงที่อยู่ห่างจากหินปุ่มประมาณ 500 เมตร สามารถมองเห็นวิวในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ได้กว้างไกลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการชมพระอาทิตย์ตกดินนั้นถือว่าสวยงามเป็นอย่างมาก
น้ำตกผาลาดตั้งอยู่ทางด้านล่างของหน่วยพิทักษ์ห้วยน้ำไซ ทางเข้าจะผ่านหมู่บ้านชาวม้ง ซึ่งจะเป็นจุดที่ผลิตไฟฟ้าด้วย เพราะเป็นเขื่อนพลังน้ำที่เดินแยกซ้ายแกไป 2 กิโลเมตรก็จะถึงตัวน้ำตก และน้ำจะเป็นลำธารสายใหญ่ที่ดูว่ามาสูงนักแต่ก็มีน้ำหลากตลอดทั้งปี ดังนั้นจึงเป็นเขื่อนที่สามารถนำเอามาผลิตไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี และน้ำตกดาดฟ้าที่เป็นน้ำตกที่มีความสูงมากอีแห่งหนึ่งของทางอุทยาน โดยจะต้องเดินเท้าเข้าไปในน้ำตกอีกประมาณ 1 กิโลเมตรก็จะได้เล่นน้ำตกน้ำใสและขึ้นชื่อแห่งนี้อย่างสบายใจ