เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของดอกบัวตองที่แม่สะเรียง

แม่สะเรียงเป็นอีกอำเภอที่โดดเด่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสวยงามและการได้กระโดดเข้าไปอยู่ในป่าเขา ที่โอบล้อมด้วยม่านหมอก และบรรยากาศที่เย็นสบาย สามารถสร้างความสบายใจที่แสนสงบได้อย่างประหลาด

เที่ยวปางอุ๋ง ชมความงามที่สามารถสัมผัสได้ตามธรรมชาติ

ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน

เมืองแห่งม่านหมอกที่มีความสวยงาม และวัฒนธรรมที่น่าค้นหา พร้อมธรรมชาติที่สวยสดงดงาม ทั้งยังมีชื่อในเรื่องของเมืองสามหมอกที่เป็นอันดับต้น ๆ ของแม่ฮ่องสอน มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บน้ำเป็นทิวสนที่ปลูกเรียงรายกัน มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะใบใหญ่โดยมีที่พักริมอ่างเก็บน้ำ

ปายเมืองแห่งฝันและสามหมอกที่น่าค้นหา

ปายเมืองเล็ก ๆ ที่เป็นดินแดนปิดยังไม่ค่อยมีใครที่รู้จัก แต่กลับม่ชาวต่างชาติได้เข้าไปและตกหลุมรักที่นั่นอย่างที่สุด  ความประทับใจนี้ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนนี้ต้องกลับไปหาอีกครั้ง เพื่อจะเก็บเรื่องราวไว้เป็นตัวหนังสือที่สามารถบ่งบอกเรื่องราวผ่านการได้เห็นได้สัมผัสในเมืองแห่งฝัน จากนั้นอำเภอเล็ก ๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักกันมาก่อนอย่างปาย ก็มีชื่อเสียงจนดังไปทั่วโลกและยังมีนักท่องเที่ยวพากันหลั่งไหลมาที่นี่

ภูชี้เพ้อจุดชมวิวแห่งใหม่ในมุมสูง

ภูชี้เพ้อเป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ของแม่ฮ่องสอนที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนัก ตั้งอยู่ในหน่วยจัดการต้นน้ำแม่หยอด ในอำเภอขุนยวม ในระดับความสูงถึง 1,818 เมตร เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ สายหมอกและทุ่งดอกบัวตอง ที่สามารถมองเห็นได้ทั้ง 3 สิ่งในมุมสูงอย่างสวยงาม วิวจะเป็นการมองเห็นสายหมอกที่เคล้าคลอไปกับแนวเทือกเขาที่สลับซับซ้อน

ปางมะผ้าความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ปางมะผ้าเป็นอำเภอหนึ่งในจังวัดแม่ฮ่องสอน ที่จะมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้และลำห้วย มีพื้นที่การเพาะปลูกตามไหล่เขาที่สูงชัน แต่จะเป็นพืชผักเสียส่วยใหญ่ แต่จะมีพื้นที่นาไม่มากนักเพราะมีพื้นที่ราบแค่เล็กน้อย

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ สุดยอดความงามแห่งเมืองสามหมอก

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ตั้งอยู่ในอำเภอขุนยวมและอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ยังมีสภาพของป่าเข้าที่อุดมสมบูรณ์ และภูเข้าที่เรียงรายสลับซับซ้อน มีภูเขาหินและหน้าผาที่สวยงามน้อยใหญ่เต็มไปหมด ทั้งยังมีลักษณะของหน้าผาที่สูงชันที่มีความแตกต่าง ที่พร้อมให้ความสวยงามกับผู้ที่มาเยี่ยมชมธรรมชาติ

เที่ยวอย่างเต็มอิ่มไปกับอำเภอเมืองของแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอนนั้นมีด้วยกันอยู่ 7 อำเภอ คือ อำเภอเมือง แม่สะเรียง ขุนยาว ปาย แม่ลาน้อย สบเมย และปางมะผ้า ซึ่งเป็น 7 อำเภอแห่งมนต์เสน่ห์ของแม่ฮ่องสอน ที่แต่ละอำเภอนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งหมด

สัมผัสสบเมย เมืองแห่งแม่น้ำสาละวินอันเลื่องชื่อ

สบเมยเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวไม่แพ้กับอำเภออื่น ๆ ทั้งยังเป็นเมืองที่มีส่วนติดกับแม่น้ำสาละวินอันเลื่องชื่อ โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างหมู่บ้านแม่สามแลบ ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสาละวินที่ชาวบ้านแถวนั้นเรียกกันว่าแม่น้ำคง

เที่ยวปางมะผ้า ชมความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ปางมะผ้าเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่จะมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้และลำห้วย มีพื้นที่การเพาะปลูกตามไหล่เขาที่สูงชัน แต่จะเป็นพืชผักเสียส่วนใหญ่