สัมผัสสบเมย เมืองแห่งแม่น้ำสาละวินอันเลื่องชื่อ

สบเมยเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวไม่แพ้กับอำเภออื่น ๆ  ทั้งยังเป็นเมืองที่มีส่วนติดกับแม่น้ำสาละวินอันเลื่องชื่อ โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างหมู่บ้านแม่สามแลบ ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสาละวินที่ชาวบ้านแถวนั้นเรียกกันว่าแม่น้ำคง ที่จะห่างออกมาจากอำเภอสบเมยประมาณ 62 กิโลเมตร เป็นแหล่งที่บรรดานักท่องเที่ยวนิยมจะพากันไปล่องเรือตามลำน้ำสาละวิน

ความงามตามธรรมชาติที่ไร้ซึ่งคำจำกัดความที่ดอยแม่หลวง

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอแม่สรวย อำเภอพานอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปางและจังหวัดพะเยา เป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้รับการยะฐานะขึ้นเป็นวนอุทยานน้ำตกผาเกล็ดนาค วนอุทยานน้ำตกปูแกง และวนอุทยานน้ำตกวังแก้ว มีเขตพื้นที่ติดต่อกันเป็นผืนเดียวตามธรรมชาติ

สักการะขอพรก่อนเดินทางที่นครสวรรค์

ถ้าพูดถึงนครสวรรค์ก็ต้องเรียกชื่อเดิมอย่างปากน้ำโพ ที่ตั้งอยู่ระหว่างภาคกลางและภาคเหนือ เป็นจังหวัดที่เป็นเส้นผ่านไปสู่ประตูของเมืองเหนือ จึงถือว่าเป็นจุดหลักแวะพักรถที่ดีและตัวจังหวัดเองก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีและสวยงาม มีความน่าสนใจ พร้อมทั้งการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของทางภาคเหนือตอนล่าง

เที่ยวปางอุ๋ง ชมความงามที่สามารถสัมผัสได้ตามธรรมชาติ

ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน

เมืองแห่งม่านหมอกที่มีความสวยงาม และวัฒนธรรมที่น่าค้นหา พร้อมธรรมชาติที่สวยสดงดงาม ทั้งยังมีชื่อในเรื่องของเมืองสามหมอกที่เป็นอันดับต้น ๆ ของแม่ฮ่องสอน มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บน้ำเป็นทิวสนที่ปลูกเรียงรายกัน มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะใบใหญ่โดยมีที่พักริมอ่างเก็บน้ำ

ปายเมืองแห่งฝันและสามหมอกที่น่าค้นหา

ปายเมืองเล็ก ๆ ที่เป็นดินแดนปิดยังไม่ค่อยมีใครที่รู้จัก แต่กลับม่ชาวต่างชาติได้เข้าไปและตกหลุมรักที่นั่นอย่างที่สุด  ความประทับใจนี้ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนนี้ต้องกลับไปหาอีกครั้ง เพื่อจะเก็บเรื่องราวไว้เป็นตัวหนังสือที่สามารถบ่งบอกเรื่องราวผ่านการได้เห็นได้สัมผัสในเมืองแห่งฝัน จากนั้นอำเภอเล็ก ๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักกันมาก่อนอย่างปาย ก็มีชื่อเสียงจนดังไปทั่วโลกและยังมีนักท่องเที่ยวพากันหลั่งไหลมาที่นี่

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ทุ่งหญ้าสะวันนาแห่งเมืองไทย

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงของจังหวัดพิษณุโลก ที่ถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศไทย มีพื้นที่ครอบคลุมถึง 2 จังหวัดคือพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภายในอุทยานมีป่าที่หลากหลายและสัตว์ป่าที่ชุกชุม และมีลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง

เที่ยวธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์ที่ออบหลวง

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์อย่างออบหลวง ตั้งอยู่ที่อุททยานแห่งชาติออบหลวง ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นช่องแคบเขาขาดมีหน้าผาหินขนาบลำน้ำทำให้เกิดหุบผาลึก ความลึกของผาวัดจากสะพานออบหลวงถึงระดับน้ำปกติประมาณ 32 เมตร ส่วนแคบสุด 2 เมตร ความยาวของช่องแคบประมาณ 300 เมตร

อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ความงามทางธรรมชาติที่โดดเด่นของพะเยา

อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ตั้งอยู่ที่อำเภอดอกคำใต้ อำเภอปงและอำเภอเชียงม่วนในจังหวัดพะเยา เป็นพื้นที่ที่ประกอบไปด้วยภูเขาที่สลับซับซ้อน สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง มีสัตว์ที่สวยงามหลากหลายชนิด

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จุดรอยต่อที่สวยงามของสามจังหวัด

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ที่มีพื้นที่ครอบคลุมถึง 3 จังหวัด ทั้งเลย พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ เป็นพีที่ที่สวยงามและมีความแปลกตา ไปด้วยธรรมชาติและยังเป็นดินแดนของประวัติศาสตร์ที่เป็นยุทธภูมิที่สำคัญอีกด้วย