วนอุทยานภูลังกามหัศจรรย์ความงามหนึ่งเดียวของพะเยา

ภูลังกา พะเยา

วนอุทยานภูลังกาเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกเพียงแห่งเดียว ที่ตั้งอยู่ในอำเภอเชียงคำและอำเภอปง จังหวัดพะเยา ทั้งยังมีชาวเขาเผ่าเย้าที่อาศัยอยู่บนยอดดอยที่สูงที่สุดของภูเขานี้ และมีการขนานนามยอดเขานี้ว่า ฟินจาเบาะ ที่หมายถึงที่สิงสถิตของเหล่านางฟ้าและเทวดา

ความงามตามธรรมชาติที่ไร้ซึ่งคำจำกัดความที่ดอยแม่หลวง

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอแม่สรวย อำเภอพานอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปางและจังหวัดพะเยา เป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้รับการยะฐานะขึ้นเป็นวนอุทยานน้ำตกผาเกล็ดนาค วนอุทยานน้ำตกปูแกง และวนอุทยานน้ำตกวังแก้ว มีเขตพื้นที่ติดต่อกันเป็นผืนเดียวตามธรรมชาติ

อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ความงามทางธรรมชาติที่โดดเด่นของพะเยา

อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ตั้งอยู่ที่อำเภอดอกคำใต้ อำเภอปงและอำเภอเชียงม่วนในจังหวัดพะเยา เป็นพื้นที่ที่ประกอบไปด้วยภูเขาที่สลับซับซ้อน สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง มีสัตว์ที่สวยงามหลากหลายชนิด