อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ทุ่งหญ้าสะวันนาแห่งเมืองไทย

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงของจังหวัดพิษณุโลก ที่ถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศไทย มีพื้นที่ครอบคลุมถึง 2 จังหวัดคือพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภายในอุทยานมีป่าที่หลากหลายและสัตว์ป่าที่ชุกชุม และมีลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จุดรอยต่อที่สวยงามของสามจังหวัด

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ที่มีพื้นที่ครอบคลุมถึง 3 จังหวัด ทั้งเลย พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ เป็นพีที่ที่สวยงามและมีความแปลกตา ไปด้วยธรรมชาติและยังเป็นดินแดนของประวัติศาสตร์ที่เป็นยุทธภูมิที่สำคัญอีกด้วย

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จุดรอยต่อที่สวยงามของสามจังหวัด

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ที่มีพื้นที่ครอบคลุมถึง 3 จังหวัด ทั้งเลย พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ เป็นที่ที่สวยงามและมีความแปลกตา ไปด้วยธรรมชาติและยังเป็นดินแดนของประวัติศาสตร์ที่เป็นยุทธภูมิที่สำคัญอีกด้วย