ท่องเที่ยวอย่างเพลิดเพลินใจที่แพร่

จังหวัดแพร่อยางภาคเหนือของประเทศไทย เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีตำนานการเล่าขานกันถึงความรุ่งเรื่องมาอย่างยางนาน และยังเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่ดีจากอดีไปจนถึงแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก งดงามไปด้วยผืนน้ำและผืนป่า ทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย

ลำน้ำน่าน ลำน้ำแห่งวิถีชีวิต 3 จังหวัด

ลำน้ำน่านเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ที่มีพื้นที่ผืนป่าที่มีอาณาบริเวณครอบคลุมไปทั้ง 3 จังหวัด คือจังหวัดแพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ มีความอุดมสมบูรณ์ภายในผืนป่าของอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน พร้อมแหล่งต้นน้ำแห่งหนึ่งที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตริมแม่น้ำน่านกันมาอย่างยาวนาน ตั้งอยู่ที่ตำบลผาเลือดใกล้กับเขื่อนสิริกิติ์

เวียงโกศัย อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจังหวัดแพร่ที่ต้องลองไปสักครั้ง

อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจังหวัดแพร่ ที่มีพื้นที่ครอบคลุมถึง 2 จังหวดคือแพร่และลำปาง มีลักษณะเป็นภูเขาที่สลับซับซ้อน มีทิวทัศน์ของน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง และมีบ่อน้ำแร่แม่จอกซึ่งถือว่าเป็นบ่อน้ำร้อนที่ดีที่สุดของอุทยาน และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญอย่างมาก

อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง ความสวยงามตามแหล่งน้ำธรรมชาติ

ใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวในลักษณะภูมิประเทศ ที่เป็นเทือกเขาสูงและมีหน้าผาสูง ทั้งยังเป็นแหล่งต้นกำเนิดของลำธารต่าง ๆ ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำยม และมีสภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ ต้องไม่พลาดที่อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง ที่จังหวัดแพร่ โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายภายในอุทยานแห่งนี้