คลองตรอนที่เที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของอุตรดิตถ์

อุทยานแห่งชาติคลองตรอน มีพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สำคัญและมีความสวยงาม คือน้ำตกห้วยเนียม น้ำตกกกมอนแก้ว ถ้ำจัน ถ้ำเจดีย์  เขาภูเมี่ยง เป็นต้น และหน้าผาที่สวยงามเป็นที่รู้จักทั่วไปของนักท่องเที่ยว และยังมีคลองที่ชื่อว่าคลองตรอน เป็นคลองซึ่งมีลำห้วยต่าง ๆ ได้ไหลมารวมกันจนมาเป็นคลองแห่งนี้ และไหลลงสู่แม่น้ำน่าน

ภูสอยดาวความงามที่ขึ้นชื่ออุตรดิตถ์

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก มีสภาพป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ปกคลุมไปด้วยป่าที่สวยงามตามธรรมชาติ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และมียอดสุดของภูเป็นภูสอยดาว ที่สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศไทย 

ลำน้ำน่าน ลำน้ำแห่งวิถีชีวิต 3 จังหวัด

ลำน้ำน่านเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ที่มีพื้นที่ผืนป่าที่มีอาณาบริเวณครอบคลุมไปทั้ง 3 จังหวัด คือจังหวัดแพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ มีความอุดมสมบูรณ์ภายในผืนป่าของอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน พร้อมแหล่งต้นน้ำแห่งหนึ่งที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตริมแม่น้ำน่านกันมาอย่างยาวนาน ตั้งอยู่ที่ตำบลผาเลือดใกล้กับเขื่อนสิริกิติ์