ท่องเที่ยวเมืองลำปางกับ 3 อำเภอที่น่าสนใจ

ลำปางถือว่าเป็นภาพเหนือตอนบนที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาที่ทอดตัวเป็นแนวยาว ตอนกลางจะเป็นแอ่งที่ราบลุ่มแม่น้ำวัง เป็นแหล่งที่มีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ และมีแหล่งที่น่าท่องเที่ยวมากมาย โดยผู้ที่แวะมาเยี่ยมเยียนเมืองเก่าแห่งนี้ สามารถที่จะเข้ามาท่องเที่ยวพร้อมกาศึกษาหาความรู้จากประวัติศาสตร์ และแหลางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งทางด้วนโบราณสถาน โบราณวัตถุ ลังมีเป็นแหล่งของป่าไม้ เป็นเขตของอุทยานแจ้ซ้อน อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ และยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ สามารถที่จะรักษาระบบนิเวศน์ และป่าไม่ที่ยังอุดมสมบูรณ์ มีวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียม ตลอดไปจนถึงศิลปวัฒนธรรมที่มีการสอบทอดกันมาอย่างยาวนาน

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป้เสน่ห์ของลำปางที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี อย่างเช่นการนำเอารถม้าที่เคยเป็นพาหนะในการรับส่งผู้โดยสารเมื่อ 80 ปีที่แล้วกลับมาใช้กันอย่างแพร่หลาย และได้รับความนิยมทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ปัจจุบันรถม้าถือว่าเป็นพาหนะในการบริการนักท่องเที่ยวในการเข้าชมเมืองลำปาง และสถานที่สำคัญของจังหวัด โดยให้บรรยากาศที่ย้อนยุคสามารถสัมผัสได้ถึงความเก่าแกที่ยังคงเหลืออยู่ในยุคปัจจุบันมาจนถึงทุกวันนี้ และแวะชมวัดวาอารามต่าง ๆ ที่อยู่โดยรอยของอำเภอเมืองลำปาง ที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาสักการะก่อนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังอำเภออื่น ๆ อีกด้วย จากนั้นแวะที่อำเภองาวเพื่อชื่นชมอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ที่มีทิวทัศน์เป็นภูเขาที่ขึ้นอย่างสลับซับซ้อน มีอากาศที่กำลังดี ภายในถ้ำจะมีโถงขนาดใหญ่ที่มีอายุไม่น้อยกว่าล้านปี ด้านในมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามมากมาย พร้อมทั้งพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ในถ้ำ และมีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่เกิดขึ้นในถ้ำแห่งนี้ พร้อมทั้งภาพเขียนโบราณประตูผา ที่อยู่ตรงช่วงเทือกเขาและหน้าผาสูงพร้อมไปด้วยบริเวณใกล้เคียง ที่มีการพบภาพเขียนและหลุมฝังศพของในยุคโบราณ อายุมากกว่า 3,000 ปี และมาที่อำเภอแจ้ห่มที่มีวัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง หรือวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ ที่โด่งดังด้วยภาพอันงดงามของเจดีย์เล็ก ๆ สีขาวที่ถูกสร้างขึ้นมาบนหน้าผาที่สูงเสียดฟ้านั่นเอง

ซึ่งเจดีย์เหล่านี้ถูกสร้างจากความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ทั้งยังมีรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาแห่งนี้ก็ยิ่งเรียกแรงศรัทธาจากผู้คนทั่วไปให้ยอมขึ้นมาเพื่อสักการบูชารอยพระพุทธบาท ที่ชาวบ้านแจ้ห่มมีความศรัทธากันมาอย่างยาวนาน พร้อมทั้งนักท่องเที่ยวที่ต้องการถ่ายภาพวิวของภูเขาที่สวยงาม ก็จะได้ขึ้นมาทั้งการสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลแกตนเอง และยังสามารถถ่ายรูปภาพของธรรมชาติในรูปพาโนรามาได้เป็นอย่างดีอีกด้วย