แม่ปิงความสวยงามตามธรรมชาติที่ครบเครื่อง

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ครอบคลุมเอาพื้นที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยที่ทำการอุทยานตั้งอยู่ที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ถือว่าเป็นอุทยานขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ได้มากถึง 3 จังหวัด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน ที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมากและมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยวแบบภูเขาสูง น้ำตกสวย และทุ่งหญ้ากว้าง

เที่ยวดอยหัวหมด จุดชมทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตาก

ถ้าพูดถึงจุดชมทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงก็ควรที่จะนึกถึงดอยหัวหมด ที่อยู่ในเขตอำเภออุ้มผางที่ถือว่ามีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของการชมทะเลหมอก และวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนที่ทอดตัวเป็นแนวยาวไปหลายลูกติดต่อกัน