ชวนเที่ยว พระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร

หากใครเคยไปเที่ยวจังหวัดสกลนครก็คงทราบดีว่า ที่จังหวัดนี้ มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือสถานที่ซึ่งมีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเพราะมีอยู่เป็นจำนวนมาก หนึ่งในนั้นที่ทุกคนหากเดินทางไปยังสกลนคร จะต้องไปกราบไหว้ขอพร ก็คือ “พระธาตุเชิงชุม”

ชวนเที่ยวพระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ในเขตพื้นที่ของจังหวัดทางภาคอีสานนั้น เรียกได้ว่า ความศรัทธาในพระพุทธศาสนายังคงโดดเด่นเสมอๆ และความศรัทธาเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีอยู่มาก ทำให้เกิดการก่อสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆอันเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จุดรอยต่อที่สวยงามของสามจังหวัด

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ที่มีพื้นที่ครอบคลุมถึง 3 จังหวัด ทั้งเลย พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ เป็นที่ที่สวยงามและมีความแปลกตา ไปด้วยธรรมชาติและยังเป็นดินแดนของประวัติศาสตร์ที่เป็นยุทธภูมิที่สำคัญอีกด้วย

ชวนเที่ยวพระธาตุศรีคูณ นครพนม

ในจังหวัดนครพนมนั้น สถานที่ศาสนสถานที่สำคัญอันเป็นสถานที่ซึ่งสาธุชนให้ความเคารพนับถืออีกทั้งยังถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในทางพระพุทธศาสนา ให้ได้มาศึกษาประวัติความเป็นมาขององค์พระธาตุเจดีย์ และสถาปัตยกรรมต่างๆขององค์พระธาตุซึ่งมีอยู่หลายสถานที่ด้วยกัน

ชวนเที่ยววัดศาลาลอย นครราชสีมา

สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในภาคอีสานมีอยู่หลายแห่งด้วยกันหนึ่งในนั้นคือ วัดศาลาลอย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งวัดแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่เป็นอย่างมาก เพราะถูกสร้างมาอย่างยาวนาน  ตั้งแต่สมัยที่ท้าวสุรนารีรบชนะกองทัพของเจ้าอนุวงษ์ ในปี พ.ศ. 2370